Sápmi Business Bootcamp året 2013

  • 1 augusti sista ansökningsdag
  • 16 augusti antagningsbesked
  • Augusti hemuppgift
  • 29 augusti – 2 september Sápmi Business Bootcamp
  • 11-12 oktober uppföljande workshop 1
  • 4-5 april 2014 uppföljande workshop 2

 

Sápmi Business Bootcamp

Genomförs av Svenska Samernas Rikförbund och finansieras av:


lansstyrelsen-norrbotten
tillvaxt regionvasterbotten

 

ssr kvinnorsforetagangdeNORRBOTTENS LÄNS LANDSTING